แปลนบ้านหน้ากว้าง 8 ม.ยาว 26 ม.

แก้ไข
นาง เอก

ปัญหาการออกแบบ

ห้องนอนสามห้องอยู่ฝั่งเดียวกัน