สร้างบ้านจากวัสดุธรรมชาติ

แก้ไข
kitkat

ความช่วยเหลือจากโฮมมิฟาย

พื้นที่ที่ต้องการสร้างบ้าน เป็นเนินเขา จ.ลำพูน ต้องการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ ผู้อยู่อาศัย 4-6 ท่าน (เฉลี่ยอายุ 16-55 ปี)… ขอคำแนะนำจากโฮมมิฟายด้วยค่ะ