ห้อง

 1. Our Architectures and Design: โรงแรม by Mastermind
 2. Kaanda bikini shop: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 3. Kaanda bikini shop: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 4. Kaanda bikini shop: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 5. Kaanda bikini shop: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 6. Kaanda bikini shop: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 7. ออกแบบรีสอร์ท: โรงแรม by บริษัท 999 สตาร์ จำกัด
 8. ร้านอาหาร by Dies diseño de espacios
 9. ร้านอาหาร by Dies diseño de espacios
 10. ร้านอาหาร by Kuro Design Studio
 11. ร้านอาหาร by vgzarquitectura y diseño
 12. ร้านอาหาร by Paker Mimarlık
 13. Commercial Spaces by 360arquitectura
 14. ศูนย์จัดงาน by Peter Stasek Architects - Corporate Architecture
 15. ศูนย์จัดงาน by Peter Stasek Architects - Corporate Architecture
 16. บาร์และคลับ by Erica Fant Interiors
 17. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Sunwing Industrial Co., Ltd.
 18. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by USER WAS DELETED!
 19. สนามบิน by Frandgulo
 20. ศูนย์นิทรรศการ by Frandgulo
 21. Shopping Centres by Frandgulo
 22. ศูนย์การประชุม by Frandgulo
 23. ศูนย์จัดงาน by Frandgulo
 24. ศูนย์จัดงาน by Frandgulo
 25. ร้านอาหาร by Intercon Advansindo
 26. ร้านอาหาร by Intercon Advansindo
 27. ร้านอาหาร by Intercon Advansindo
 28. ร้านอาหาร by Intercon Advansindo
 29. ร้านอาหาร by Intercon Advansindo
 30. ร้านอาหาร by Intercon Advansindo
 31. Shopping Centres by Intercon Advansindo