ห้อง | homify

ห้อง

 1. Reference Project: โรงแรม โดย DeKu German Windows Co.,ltd, มินิมัล พลาสติก
 2. Tutor School: Commercial Spaces โดย IDC-INNHOME DESIGN AND CONSTRUCTION, มินิมัล ไม้เอนจิเนียร์ Transparent
 3. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 4. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 5. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 6. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 7. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 8. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 9. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 10. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล
 11. Cat Up Cafe' @ Silom: ร้านอาหาร โดย Abilmente Co.,Ltd, มินิมัล กระจกและแก้ว
 12. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 13. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 14. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 15. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 16. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 17. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 18. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 19. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 20. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 21. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 22. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 23. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 24. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 25. บ้านพักพระคาทอลิค จอมทอง เชียงใหม่: อาคารสำนักงาน โดย Needs Natural Studio, มินิมัล
 26. Renovate Hotel Nimmarn Chiangmai: โรงแรม โดย Identity Design & Architecture Part.,Ltd, มินิมัล
 27. Renovate Hotel Nimmarn Chiangmai: โรงแรม โดย Identity Design & Architecture Part.,Ltd, มินิมัล
 28. Renovate Hotel Nimmarn Chiangmai: โรงแรม โดย Identity Design & Architecture Part.,Ltd, มินิมัล
 29. Renovate Hotel Nimmarn Chiangmai: โรงแรม โดย Identity Design & Architecture Part.,Ltd, มินิมัล
 30. ร้านกาแฟ ญาณุ: ร้านอาหาร โดย Identity Design & Architecture Part.,Ltd, มินิมัล
 31. ร้านกาแฟ ญาณุ: ร้านอาหาร โดย Identity Design & Architecture Part.,Ltd, มินิมัล