ห้อง | homify

ห้อง

 1. ภายนอกสำนักงาน หลังปรับปรุง: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Backyard Construction
 2. ประตูทางเข้าหลัก: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Backyard Construction
 3. งานปรับปรุงสำนักงานบริษัท NPAAE ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารสูง: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Backyard Construction
 4. ภาพจากด้านหน้าอาคาร: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Backyard Construction
 5. ประตูทางขึ้นชั้น 2: อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Backyard Construction
 6. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Atelier BAOU+
  Ad
 7. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by K2 Space
 8. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by K2 Space
 9. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by K2 Space
 10. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by 泫工所構築設計研究室
  Ad
 11. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by 達譽設計
 12. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Daniel Carvalho Arquiteto
 13. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by ICONO Projetos e Interiores
 14. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Лофт-квартал 'Мельница'
 15. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Лофт-квартал 'Мельница'
 16. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Лофт-квартал 'Мельница'
 17. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Perotto E Fontoura Estúdio de Arquitetura
 18. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Perotto E Fontoura Estúdio de Arquitetura
 19. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Perotto E Fontoura Estúdio de Arquitetura
 20. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Perotto E Fontoura Estúdio de Arquitetura
 21. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 22. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 23. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 24. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 25. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 26. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 27. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 28. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 29. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 30. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık
 31. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by Aktif Mimarlık