ป้ายและวิดเจ็ต

ป้ายและวิดเจ็ต

เมื่อรวมป้ายไว้ในเว็บไซต์ ลูกค้าจะทราบโปรไฟล์ homify ของคุณ เพียงคลิกเดียว ลูกค้าสามารถเรียกดูโครงการ ดูความเห็น และอ่านบทความผลงานของคุณ เมื่อมีโปรไฟล์ homify คุณจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เรียนรู้วิธีเพิ่มป้าย คลิก ที่นี่

ป้าย (90 × 32)
90x32 black
90x32 green
90x32 grey
90x32 white
ป้าย (130 × 28)
130x28 black
130x28 green
130x28 grey
130x28 white
ป้าย (150 × 32)
150x32 black
150x32 green
150x32 grey
150x32 white

คุณต้องลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพจึงจะดูป้ายได้

เมื่อรวมป้ายไว้ในเว็บไซต์ ลูกค้าจะทราบโปรไฟล์ homify ของคุณ เพียงคลิกเดียว ลูกค้าสามารถเรียกดูโครงการ ดูความเห็น และอ่านบทความผลงานของคุณ เมื่อมีโปรไฟล์ homify คุณจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เรียนรู้วิธีเพิ่มป้าย คลิก ที่นี่

ป้าย (110 × 45)
110x45 black
110x45 green
110x45 grey
110x45 white
110x45 gold
ป้าย (140 × 33)
140x33 gold
ป้าย (160 × 50)
160x50 black
160x50 grey
160x50 white
160x50 gold
ป้าย (180 × 33)
180x33 black
180x33 green
180x33 grey
180x33 white
180x33 gold

คุณต้องลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพจึงจะดูป้ายได้

เมื่อรวมป้ายไว้ในเว็บไซต์ ลูกค้าจะทราบโปรไฟล์ homify ของคุณ เพียงคลิกเดียว ลูกค้าสามารถเรียกดูโครงการ ดูความเห็น และอ่านบทความผลงานของคุณ เมื่อมีโปรไฟล์ homify คุณจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เรียนรู้วิธีเพิ่มป้าย คลิก ที่นี่

30x30 black green
30x30 black white
30x30 green
30x30 grey

คุณต้องลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพจึงจะดูป้ายได้

เมื่อรวมป้ายไว้ในเว็บไซต์ ลูกค้าจะทราบโปรไฟล์ homify ของคุณ เพียงคลิกเดียว ลูกค้าสามารถเรียกดูโครงการ ดูความเห็น และอ่านบทความผลงานของคุณ เมื่อมีโปรไฟล์ homify คุณจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เรียนรู้วิธีเพิ่มป้าย คลิก ที่นี่

วิดเจ็ตแสดงสไลด์

คุณต้องลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพจึงจะดูป้ายได้