ห้อง

 1. คลินิก by Arquitectos Madrid 2.0
 2. ศูนย์จัดงาน by DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
 3. ร้านอาหาร by KDF Arquitectura
 4. ร้านอาหาร by Xavier Martin Spaces & Sensations
 5. ร้านอาหาร by BaNANA OFFICE INC.
 6. ศูนย์นิทรรศการ by ALBUERNE ARQUITECTOS
 7. ร้านอาหาร by KDF Arquitectura
 8. ร้านอาหาร by KDF Arquitectura
 9. ร้านอาหาร by Artelux
 10. ร้านอาหาร by Artelux
 11. ร้านอาหาร by Artelux
 12. ร้านอาหาร by Artelux
 13. ร้านอาหาร by Artelux
 14. ร้านอาหาร by Artelux
 15. ร้านอาหาร by Artelux
 16. อาคารสำนักงาน ร้านค้า by MAGEN | Revestimentos Cimentícios
 17. ร้านอาหาร by Daniela Maracaba Arquitetura e Urbanismo
 18. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 19. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 20. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 21. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 22. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 23. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 24. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 25. โรงแรม by NOAH MANAGEMENT S.L.
 26. ศูนย์จัดงาน by J. F. LOUREIRO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, LDA
 27. ร้านอาหาร by Cor3D Projetos de Interiores
 28. ร้านอาหาร by Cor3D Projetos de Interiores
 29. ร้านอาหาร by Cor3D Projetos de Interiores
 30. ร้านอาหาร by Cor3D Projetos de Interiores
 31. ร้านอาหาร by Cor3D Projetos de Interiores