ห้อง

 1. Manis Apartment: โรงแรม by evodezign co.,ltd.
 2. Manis Apartment: โรงแรม by evodezign co.,ltd.
 3. Manis Apartment: โรงแรม by evodezign co.,ltd.
 4. Manis Apartment: โรงแรม by evodezign co.,ltd.
 5. Manis Apartment: โรงแรม by evodezign co.,ltd.
 6. Manis Apartment: โรงแรม by evodezign co.,ltd.
 7. งานบานเฟี๊ยม: โรงแรม by ฺBB Wall
 8. Mii Hotel Lobby : โรงแรม by บริษัท เพอเซพชั่น สตูดิโอ จำกัด
 9. Mii Hotel Lobby : โรงแรม by บริษัท เพอเซพชั่น สตูดิโอ จำกัด
 10. Mii Hotel Lobby : โรงแรม by บริษัท เพอเซพชั่น สตูดิโอ จำกัด
 11. Mii Hotel Lobby : โรงแรม by บริษัท เพอเซพชั่น สตูดิโอ จำกัด
 12. Mii Hotel Lobby : โรงแรม by บริษัท เพอเซพชั่น สตูดิโอ จำกัด
 13. Mii Hotel Lobby : โรงแรม by บริษัท เพอเซพชั่น สตูดิโอ จำกัด
 14. ออกแบบโรงแรม: โรงแรม by บริษัท 999 สตาร์ จำกัด
 15. Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 16. Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 17. Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 18. Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 19. Renovate Guest house " Manee House ": โรงแรม by Identity Design & Architecture Part.,Ltd
 20. Project Hotel Renovate: โรงแรม by PROFILE INTERIOR STUDIO
 21. โครงการปรับปรุงโรงแรมที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ : โรงแรม by PROFILE INTERIOR STUDIO
 22. โรงแรม by Taller Estilo Arquitectura
 23. โรงแรม by Vanderhurd
 24. โรงแรม by Coromotto Interior Design
 25. โรงแรม by Taller Estilo Arquitectura
 26. โรงแรม by 貳工箱造 H2 Box Design
 27. โรงแรม by 貳工箱造 H2 Box Design
 28. โรงแรม by WaB - Wimba anenggata architects Bali
 29. โรงแรม by Jular Madeiras
 30. โรงแรม by 騰龘空間設計有限公司
 31. โรงแรม by laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti